arabichebrew

 

ארכיון הודעות

 הודעות משנת 2020

 

הפסקת מים בערערהב- 10/6/2020:

עקב פיצוץ מים קיימת הפסקת מים בשכונות 4,4א,5,5א,6,7,8 ,1 בישוב ערערה בנגב.

 

הסניפים במשניים יהיו סגורים בתאריכים 24-28/05/2020:

לרגל עיד אלפיטר, סניפי התאגיד פרט לסניף הראשי בבאר שבע סגורים בתאריכים 24-28/05/2020

 

הפסקת מים בשכונות 4 ,9 ו- 10 בחורה ב- 2.5.2020:

קיימים שיבושים באספקת המים בשכונות 4, 9, ו- 10  בחורה.

 

הפסקת מים בשגב שלום בלילה של ה- 10.4.2020:

במהלך הלילה היה פיצוץ מים בקו ראשי ביישוב שגב שלום ולכן היו שיבושים באספקת המים בחצי מבתי היישוב. התקלה תוקנה ואספקת המים שבה לסדרה.

 

הפסקת מים בשכונות 2,7,8 בלקיה ב- 27.3.2020:

קיימת בעייה באספקת המים בשכונות 2, 8,7 ביישוב לקייה, עקב שריפת גני הילדים וכבל החשמל שמזין את בריכת המים. צוות עובדים של התאגיד יחד עם חברת חשמל מטפלים בתקלה שצפויה להימשך עד השעה 17.00.  

 

הפסקת מים בשכונות 1, 15 ואזור התעשיה בחורה ב- 17.3.2020:

קיים פיצוץ מים באזור תעשייה בחורה לכן קיימת הפסקת מים עד השעה 15.00 בשכונות 1 , 15 ואזור התעשייה

 

סגירת סניפי הגביה וקבלת קהל החל מה- 15.3.2020:

בשל הוראות משרד הבריאות ומתוך דאגה לשלום התושבים ,כל סניפי הגביה (קבלת קהל) יהיו סגורים מהיום ועד להודעה חדשה.

באפשרותכם לקבל את כלל השירותים הדיגיטליים בפלטפורמה הדיגיטלית MAST! 

ובאמצעות המוקדים :

מוקד תקלות - 6645* 

מוקד בירורים ותשלומים - 1800350004

 

בתאריך 10.3.20 תהיה קבלת קהל עד השעה 12.00 בכל הסניפים

מכרז פומבי מס' 02/2020 - מפרטי מים ובקרת אזורי צריכה (DMA)

הארכת מבצע מחיקתריבית והצמדה לצרכני תאגידי מים וביוב עד ל- 31.3.2020

עדכון תעריפי המים החל מה - 1.1.2020

 

הודעות משנת 2019

משרדי התאגיד יהיו פתוחים עד השעה 12.00 ב- 23.12.19:

לרגל חג החנוכה משרדי התאגיד יהיו פתוחים ב- 23.12.19 עד השעה 12.00.

  

פנייה לקבלת מועמדויות למשרת מנכ"ל:

 

דרוש איש אחזקת ביוב ביישובי התאגיד:

מכרז מס'' 2019-02: אחזקת רשת ביוב ביישובי התאגיד 

 

12.11.19 - משרדי התאגיד יהיו סגורים עד להודעה חדשה:

עקב המצב הבטחוני המשרדים בכל הסניפים יהיו סגורים. 

 

* הפסקת מים בכסייפה ב- 19.11.19:

ב- 19.9.19 תהיה הפסקה מים ביישוב תל שבע בין השעות 08:30-13:00 עקב עבודות תחזוקה בקו

 

* סגירת סניפים ב- 24.9.19 בשעה 11:30:

ב- 24.9.19 כל סניפים התאגיד כל סניפי התאגיד סגורים החל מהשעה 11:30.

 

* שעות עבודה בחגי תשרי:

ליחצו כאן לצפיה בשעות העבודה של תאגיד המים בחגי תשרי

 

* הפסקת מים בכסייפה ב- 19.9.19:

ב- 19.9.19 תהיה הפסקה מים ביישוב כסייפה בין השעות 14.00-20. בשכונות 42 ו- 44 עקב חיבור קו מים

 

* שיבושים באספקת המים בערערה 15.9.19

ביישוב ערערה תהיה הפסקת מים ב- 15.9.19 בין השעות 10:00-13:00

 

* שיבושים באספקת המים בערערה 27.8.19

ביישוב ערערה תהיה הפסקת מים ב- 27.8.19 בין השעות 11:00-15:00 עקב חיבור קו מים ראשי

 

*סניפי התאגיד יהיו סגורים בתאריכים 11-15/8/19

ביום ראשון, 11/08/2019 י' באב תשע"ט - צום תשעה באב ומשעות הערב חל "עיד אל אדחא" - חג הקורבן
לכן משרדי התאגיד והסניפים בישובים יהיו סגורים בתאריכים 11-15/8/2019.

 

* שיבושים באספקת המים בחורה 18.7.19

ב- 18.7.19 יהיו שיבושים בהספקת המים בחורה בשכונות 3,4,9 ו- 10.

 

* שיבושים באספקת המים בחורה 17.7.19

ב- 17.7.19 יהיו שיבושים בהספקת המים בחורה בשכונות 3,4,9 ו- 10.

 

* בטיחות, גהות ואיכות הסביבה

תאגיד נווה מדבר מוכוון מערכות לניהול בטיחות, גהות ואיכות סביבה.  ליחצו כאן לפרטים

 

דרוש רכז תפעול ליישוב תל שבע *
תאגיד נווה מדבר מחפש רכז תפעול ליישוב תל שבע. ליחצו כאן לפרטים
 
 
* כל הסניפים יהיו סגורים בעיד אל פיטר

כל סניפי התאגיד יהיו סגורים בימים ד+ה עקב חג עיד אל פיטר (5-6.6.19)

 

* שיבושים באספקת המים בחורה 21.5.19

בתאריך ה- 21.5.19 יהיו שיבושים באספקת מים בשכונות 1 , 3 ,4 ,9 ,10 בחורה

 

* תקלה בקו מים ראשי בשגב שלום תוקנה ב- 19.5.19

התקלה בקו מים ראשי בשגב שלום תוקנה ואספקת המים חודשה ליישוב. 

 

* מודעת דרושים עבור רכז לשגב שלום

דרוש רכז תפעול לתאגיד המים ביישוב שגב שלום

 

* דו"ח שנתי לשנת 2018:

פרסום הדו"ח השנתי לשנת 2018. ליחצו כאן לקריאת הדו"ח.

 

* עדכון שעות עבודה בתקופת חג הפסח:

בתאריכים 19-20.4.19 כל הסניפים יהיו סגורים

בתאריכים 21-24.4.19 הסניפים בישובים יהיו סגורים. סניף באר שבע יהי פתוח עד השעה 12:00

בתאריכים 25-27.4.19 כל הסניפים יהיו סגורים

 

* מבצע הפחתת גובה החוב:

בהמשך לסיכומים בוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לעניין עריכתו של מבצע גבייה לעידוד צרכנים ביתיים לתשלום חובות שוטפים בגין מים וביוב, יפורטו להלן עקרונות מבצע הריבית:

1. המבצע יתקיים בתקופה שבין 2.4.19 - 31.7.19

2. במהלך תקופת המבצע יוכל כל צרכן מים וביוב ביתי אשר צבר חוב בגין חיובי מים וביוב שוטפים להסדיר את חובו בתנאים הבאים:

א. הצרכן יתחייב לפרוע את החוב שנצבר.

ב. במסגרת המבצע, יימחק סכום החוב מריבית והצמדה בתנאים הבאים:
1. עמידה בהסדר התשלומים שנקבע. 
2. תשלום חיובי המים והביוב השוטפים.

3. צרכן שלא יעמוד באחד התנאים המפורטים לעיל, יהא רשאי התאגיד לבטל את ההסדר.

אנו רואים במבצע זה חשיבות עליונה, בואו להסדיר את חובכם ולנצל את המבצע 

למימוש המבצע יש להגיע לסניפי התאגיד

 

* שעות הפעילות בפורים 2019:

שעות פעילות מוקד בירורים ותשלומים :  
יום רביעי - תענית אסתר - המוקד עובד עד 17.00
יום חמישי חג פורים - המוקד עובד עד 12.00
שעות פעילות סניפים :
הסניפים עובדים רגיל פרט ליום חמישי שכל הסניפים סגורים למעט סניף באר שבע שעובד עד השעה 12.00 .

המוקד תקלות עובד רגיל 24/7 .

 

* הפסקת מים בחורה ב- 18.3.19:

ב- 18.3.19 תתקיים הפסקת מים ביישוב חורה לשכונות 12,15,16 בית השעות 9.00 עד 14.00

 

* הפסקת מים בשגב שלום ב- 10.3.19: 

ב- 10.3.19 תתקיים הפסקת מים בשגב שעלום עד השעה 12:00 עקב פיצוץ מים.

 

* הפסקת מים בכסיפה ב- 6.3.19:

 ב- 6.3.19  תתקיים הפסקת מים ביישוב כסיפה עד השעה 14:00 עקב תקלה בקו ראשי .

 

* הפסקת מים בחורה ב- 5.2.19:

 ב- 5.2.19  תתקיים הפסקת מים בשכונה 13 ובאזור ואדי יתיר חורה עקב תקלה של קו ראשי של מקורות .

 

* הפסקת מים בחורה ב- 24.1.19:

 ב- 24.1.19  תתקיים הפסקת מים בחורה באזור התעשיה+שכ 8 +שכונה 1 ושכונה 15 עקב פיצוץ בצינור מים.

 

* הפסקת מים בשגב שלום ב- 21.1.19:

 ב- 21.1.19  תתקיים הפסקת מים בשגב שלום עקב פיצוץ בצינור מים.

 

* הפסקת מים בשגב שלום ב- 17.1.19:

ב- 17.1.19 בשעות 14:30-17:30 תתקיים הפסקת מים יזומה באזור התעשייה בשגב שלום.

 

הודעות משנת 2018

כל הסניפים יהיו סגורים ב- 31.12.18:

בתאריך 31.12.18 כל סניפי נווה מדבר יהיו סגורים עקב השתלמות..

 

* הפסקת מים בתל שבע ב- 11.12.18:

בתאריך 11.12.18 תתקיים הפסקת מים ביישוב תל שבע בין השעות 8:30-12:30 - עקב עבודות תשתית של מקורות.

 

* שעות עבודה בתקופת חנוכה:

ב- 4.1.218 סניפינו יעבדו בין השעות 8.00-13.00. בימי החנוכה יש קבלת קהל בסניף באר שבע בין השעות 8:00-16:00 ובשאר הסניפים אין קבלת קהל אחר הצהריים

 

* הפסקת מים בערערה ב- 20.11.2018:

תתקיים הפסקת מים בערערה בתאריך 20/11/18 מהשעה 10:00 ועד השעה 22:00 עקב שדרוג קו מים..

 

* הפסקת מים בלקיה ב- 15.11.2018:

תתקיים הפסקת מים בלקיה בתאריך 15/11/18 עד השעה 11:30 עקב תקלה בקו מים ראשי של מקורות. 

 

* הפסקת מים בלקיה ב- 14.11.2018:

תתקיים הפסקת מים בלקיה בתאריך 14/11/18 החל מהשעה 11:00 ועד השעה 16:00 עקב עבודה של מקורות.

  

* הפסקת מים בריכוז אבו נאדי ב- 5.11.2018:

תתקיים הפסקת מים בריכוז אבו נאדי בלבד בתאריך 5/11/18 החל מהשעה 8:30 ועד השעה 12:00 עקב עבודה של מקורות.

* הפסקת מים בערערה ב- 31.10.2018:

תתקיים הפסקת מים בערערה בשכונות 2ּ+3 בין השעות 20:00-22:00 עקב תקלה בקו המים.

 

*פעילות בזמן יום הבחירות לרשויות המקומיות:

ביום 30.10.18, יום ג', יתקיים יום בחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות, יום המוגדר כיום שבתון במשק.
 
ביום זה מרכזי שירות הלקוחות בבאר שבע וביישובים , המוקד הטלפוני ומשרדי התאגיד יהיו סגורים.
 
נשוב לפעילות סדירה ביום ד', 31.10.18
 
באפשרותכם לבצע מגוון פעולות באמצעות: אפליקציית MAST או באתר התאגיד .
 
לדיווח תקלות 24/7: 6645* 

 

* הפסקת מים בחורה ב- 16.10.2018:

תתקיים הפסקת מים בשכונות 1+3+4+6+9 עקב שדרוג תשתיות המים ביישוב, בין השעות 21.00-2.00 בלילה.

 

* הפסקת מים בחורה ב- 8.10.2018:

תתקיים הפסקת מים בשכונות 4 ו- 9 בחורה בין השעות 20:00 לשעה 02:00 בלילה, עקב חיבור לקו מים.

 

* יתכנו שיבושי מים בחורה ב- 20.9.2018:

יתכנו שיבושי מים בשכונה 10 ביישוב חורה במהלך היום. 

 

* שעות עבודה בחגי תשרי:

 לרגל החגים, להלן שעות הפעילות של מח' הגבייה בתאגיד נווה מדבר: 

18-19/9/2018 -ערב ויום הכיפורים סגור.
23/9-1/10/2018 - ערבי חג וחג סוכות סגור, בחול המועד הסניפים בישובים סגורים מלבד סניף באר שבע שפתוח בין השעות 08:00-13:00 
שאר המחלקות (כספים, הנהלה וכו') סגורים במשך כל החג.
 

* הפסקת מים בערערה ב-16.8.18:

עקב תקלה בקו מים ראשי, תתקיים הפסקת מים ביישוב ערערה בין השעות 20:30 עד 24:00.

* הפסקת מים בערערה ב-8.8.18:

עקב תקלה בקו מים ראשי, תתקיים הפסקת מים ביישוב ערערה למשך 4 שעות, עד השעה 22:00.

 

*הפסקת מים ביישוב ערערה בנגב בתאריך 1.7.2018:

בתאריך 1.7.2018 תהיה הפסקת מים בישוב ערערה בנגב בין השעות 9.00-13.00 עקב חיבור שכונה חדשה.

 

* הפסקת מים בשכונה 9 ביישוב חורה בתאריך 9.5.2018: 

 עקב פיצוץ בצינור, מתקיימת הפסקת מים בשכונה 9 ביישוב חורה.

* הפסקת מים בשכונה 10 ביישוב חורה בתאריך 29.4.2018:

 עקב תקלה במשאבות, מתקיימת  הפסקת מים בשכונה 10 ביישוב חורה.

 

* הפסקת מים  ביישוב לקייה בתאריך 29.4.2018:

 בתאריך 29.4.18 תתקים הפסקת מים ביישוב לקייה, עקב שדרוג קווי המים, מהשעה 17.00 ועד 10.00. ההפסקה תהייה גם בבתי הספר והמוסדות. יש להצטייד עם כמות מים מספקת.

 

*הפסקת מים ביישוב ערערה בנגב בתאריך 27.4.2018:

בתאריך 27.4.2018 תהיה הפסקת מים בישוב ערערה בנגב בין השעות 10.00-16.00

 

* הפסקת מים בשכונה 11 ביישוב לקייה בתאריך 4.4.2018:

בתאריך 4.4.18 בין השעות 19:00-21:00 תתקיים הפסקת מים בשכונה 11 בלקייה.

 

* שינויים בשעות פעילות המוקד במהלך יום הזכרון ויום העצמאות

בערב יום הזכרון, 17.04.18 המוקד יפעל בין השעות 8:00-18:00. ביום הזכרון, 18.04.18, המוקד יפעל בין השעות 8:00-13:00. ביום העצמאות, 19.4.18 יהיה המוקד סגור.

* הפסקת מים בשכונות 6 3 4 ו 9 ביישוב חורה בתאריך 3.4.2018:

 בתאריך 3.4.2018 תתקים הפסקת מים בשכונות 6 3 4 ו 9 ביישוב חורה מהשעה 9.00 ועד 12.00. 

* שינויים בשעות פעילות סניפי התאגיד במהלך חג הפסח

לרגל חג הפסח יהיו סניפי התאגיד סגורים בין התאריכים 1.4.2018 ועד ה-5.4.2018

 

* הפסקת מים בשכונות 8 ו 7 ביישוב לקייה בתאריך 20.2.2018:

 בתאריך 20.2.18 תתקים הפסקת מים בשכונות 7 ו 8 ביישוב לקייה מהשעה 10.00 ועד 13.00. 

 

* הפסקת מים בשכונות 15 16 ו 18 ביישוב חורה בתאריך 14.2.2018:

 בתאריך 14.2.18 תתקים הפסקת מים בשכונות 15 16 ו 18 ביישוב חורה מהשעה 8.30 ועד 12.00. 

  

* הפסקת מים בשכונה 10 ביישוב חורה בתאריך 24.1.2018:

 בתאריך 24.1.18 תתקים הפסקת מים בשכונה 10 ביישוב חורה 

 

* הפסקת מים ביישוב לקייה בתאריך 14.1.2018:

עקב תקלה בקו הזנה ראשי של מקורות , תתקיים בלקייה הפסקת מים בתאריך 14.1.18 בין השעות 12:00-17:00

הודעות משנת 2017

* הודעה בדבר הפסקת מים בשגב שלום ב 6.12.17

בתאריך 6.12.17 יתקיימו שיבושים באספקת המים וייתכנו הפסקות מים ביישוב שגב שלום החל מהשעה 21.00 היום ועד מחר בשעה 4.00 לפנות בוקר.

 

* סגירת הסניפים בתאריך 13.11.17

בתאריך 13.11.2017, יהיו סניפי התאגיד סגורים.

 

* שיבושים באספקת המים בתאריכים 30-31.10.17 בחורה

בתאריכים 30.10 ועד ה 31.10 בשעה 9.00 בבוקר יהיו שיבושים באספקת המים בחורה, שכונה 10

 

* סגירת הסניפים בתאריך 26.10.17

בתאריך 26.10.2017, יהיו סניפנו סגורים עקב יציאה להשתלמות של העובדים

 

* הודעה בדבר הפסקת מים בשכ' 10 ביישוב חורה ב 13.9.17

בתאריך 13.9.17 התקיימה הפסקת מים בשכ' 10 ביישוב חורה, בין השעות 10:30-13:30 עקב תיקון בקו מים

 

* הודעה בדבר הפסקת מים בשגב שלום ב 24.8.17

בתאריך 24.8.17 התבצעה הפסקת מים ביישוב שגב שלום, שכונה 5 בין השעות 9.00-13.00

 

* הודעה על שינוי בשעות הקבלה במהלך תשעה באב 1.8.2017

בתשעה באב, בתאריך 1.8.2017, יהיו סניפי התאגיד בבאר שבע וביישובים יהיו פתוחים רק בין השעות 8.00-15.30 

* הודעה על סגירת סניפים במהלך חג עיד אל פיטר

במהלך חג עיד אל פיטר, סניפי התאגיד יהיו סגורים בין התאריכים 25-29.6.17 פרט לסניף המרכזי בבאר שבע אשר יעבוד בין השעות 8.00-15.30


* שיבושים בהספקת המים הסדירה בשכונה 10 ביישוב חורה בתאריך 16.6.2017:

עקב פגיעה של קבלן בקו המים בשכונה 10 בחורה, ייתכנו שיבושים באספקת המים הסדירה בתאריך 16.6.2017

 

* הודעה על סגירת הסניפים ביישובים בתאריך 7.6.2017 עקב שביתה במגזר הערבי: 

בתאריך 7.6.2017 יהיו הסניפים ביישובים סגורים עקב שביתה במגזר הערבי. סניף באר שבע יפעל כרגיל. 

 

* שינוי בשעות הפעילות במהלך חודש הרמאדן

במהלך חודש הרמאדן, יפעלו סניפי התאגיד בין השעות 8.00-15.30

 

*הפסקת מים ביישוב תל שבע בתאריך 24.5.2017:

עקב עבודות חיבור קו מים ראשי בתל שבע בתאריך 24.5.2017, תתקיים הפסקת מים בין השעות 22.00-2.00.

 

*הפסקת מים בשכונה ה' ביישוב שגב שלום בתאריך 23.5.2017:

עקב עבודות חיבור קווי מים חדשים בשכונה ה' ביישוב שגב שלום בתאריך 23.5.2017, תתקיים הפסקת מים בין השעות 23.00-5.00.

 

*הפסקת מים ביישוב תל שבע בתאריך 16.5.2017:

עקב עבודות חיבור קו מים ראשי בתל שבע בתאריך 16.5.2017, תתקיים הפסקת מים בין השעות 22.00-00.00.

 

*הפסקת מים ביישוב לקייה בתאריך 29.4.2017:

עקב עקב פגיעה של קבלן בקו מים ראשי בלקייה, תתקיים הפסקת מים בתאריך 29.4.17.

 

*הפסקת מים ביישוב תל שבע בתאריך 23.4.2017:

עקב עבודות חיבור קו מים ראשי בתל שבע בתאריך 23.4.2017, תתקיים הפסקת מים בין השעות 22.00-1.00.

 

*שינויים בשעות פעילות סניפי התאגיד בהלך חג הפסח

לרגל חג הפסח יהיו סניפי התאגיד סגורים בין התאריכים 10.4.2017 ועד ה-17.4.2017
במהלך חול המועד, סניף באר שבע ייפתח לקבל קהל בימים רביעי וחמישי (12-13.4.2017) בין השעות 8.00 ועד 12.00

 

*פנייה לקבלת הצעות לשירותי ניהול ואכיפה בשטח

לחצו כאן לקריאת המסמך

 

*הפסקת מים ביישוב לקייה בתאריך 27.3.2017:

עקב עבודות חיבור קו מים ראשי בלקייה בתאריך 27.3.17, תתקיים הפסקת מים בשכונה 11

 

*הפסקת מים ביישוב חורה בתאריך 27.3.2017:

בתאריך 27.3.2017, תהיינה הפסקות מים לסירוגין בשכונה 10 בחורה עד השעה 14.00

 

*הפסקת מים ביישוב תל שבע בתאריך 23.3.2017:

בתאריך 23.3.17 ישנה הפסקת מים בתל שבע, עקב פיצוץ בצינור המים.  התקלה תתוקן עד השעה 20:00

 

* סגירת הסניפים בתאריך 12.3.2017

בתאריך 12.3.2017, יהיו סניפנו סגורים.

*הפסקת מים ביישוב ערערה בנגב בתאריך 7.3.17:

בתאריך 7.3.2017 תהיה הפסקת מים בישוב ערערה בנגב בין השעות 10.00-13.00

 

* הודעה על תקלה במרכזיית התאגיד בתאריך 13.2.2017

קיימת תקלה במרכזיית בתאגיד. על מנת לקבל שירות יש להתקשר למספר 6645*

 

* הודעה על סגירת הסניפים ביישובים בתאריך 10.1.2017 עקב שביתה במגזר הערבי: 

בתאריך 10.1.2017 יהיו הסניפים ביישובים סגורים עקב שביתה במגזר הערבי. סניף באר שבע יפעל כרגיל. 

 

הודעות משנת 2016

* שינוי שעות פעילות 25.12.2016: 

 בתאריך 25.12.16 לרגל הדלקת נר ראשון של חנוכה, יעבדו סניפי התאגיד עד לשעה 12:00 .

 

* הפסקת מים באיזור פזורת לקייה בתאריך 15.12.2016:

בתאריך 29.11.2016 ישנה הפסקת מים בחלק מהשכונות ביישוב ערערה בנגב. הנושא בטיפול ומים יוחזרו במהרה .

 

* הפסקת מים באיזור פזורת לקייה בתאריך 29.11.2016:

בתאריך 29.11.2016 ישנה הפסקת מים באיזור פזורת לקייה עקב פיצוץ בקו המים. הנושא בטיפול ומים יוחזרו במהרה .

 

* סגירת הסניפים בתאריך 23.11.2016

בתאריך 23.11.2016, יהיו סניפנו סגורים עקב יציאה להשתלמות של העובדים.

 

*הפסקת מים ביישוב לקיה בתאריך 14.11.2016:

בתאריך 14.11.2016 תהיה הפסקת מים בישוב לקיה בין השעות 9.00-14.00 בשכונות 7 , 8

 

* שינוי בשעות הפעילות בתקופת חגי תשרי

בתאריכים 2-5.10.2016 הסניפים יהיו סגורים עקב חג ראש השנה .

בתאריכים 11-12.10.2016 הסניפים יהיו סגורים עקב יום הכיפורים
בתאריכים 16-24.10.2016 יהיו כל הסניפים סגורים, פרט לסניף באר שבע אשר יהיה פתוח בתאריכים 18-20.10.16 עד השעה 12.00 .

 

* סגירת הסניפים עקב חג הקורבן: 

בתאריך 12.9.2016, יהיו סניפנו סגורים עקב חג הקורבן

 

* סגירת הסניפים בתאריך 8.9.2016

בתאריך 8.9.2016, יהיו סניפנו סגורים עקב חג הקורבן

 

* שינוי בשעות הפעילות בתאריך 1.9.2016

בתאריך 1.9.2016, ייפתחו סניפי התאגיד בשעה 9:00

 

* הפסקת מים ביישוב חורה בתאריך 22.8.2016:

בתאריך 22.8.2016 ישנה הפסקת מים ביישוב חורה עקב פגיעה של טרקטור בקו המים. הנושא בטיפול ומים יוחזרו במהרה .

 

*הפסקת מים ביישוב ערערה בנגב בתאריך 23.7.2016:

בתאריך 23.7.16 תהיה הפסקת מים בישוב ערערה למטרת חיבור קווי מים חדשים בשכונות 4 , 4א , 5 ,5 א , 6 ,7 , 8  בין השעות 22:00-2:00 .

 

* שיבושים בהספקת מים בשגב שלום בתאריך 10.5.2016:

עקב עבודות של מקורות, תתקיים בתאריך 10.5.16 הפסקת מים ביישוב שגב שלום בין השעות 13.00-15.00 .

 

* שינוי בשעות הפעילות במהלך חודש הרמאדן

במהלך חודש הרמאדן, יפעלו סניפי התאגיד בין השעות 8.00-15.30

 

* שינוי בשעות הפעילות במהלך חג הפסח

עקב חג הפסח, הסניפים ביישובים יהיו סגורים בין התאריכים 24-29/4.16. בסניף באר שבע תתקיים קבלת קהל כרגיל.

 

* שינוי בשעות מוקד התשלומים והבירורים במהלך חג הפסח

במהלך חול המועד פסח, מוקד התשלומים והבירורים יפעל עד לשעה 16.00 

 

* סגירת הסניפים עקב חג הפורים 23.4.2016: 

בתאריך 23.4.2016, יהיו סניפנו סגורים עקב חג הפורים. 

 

הודעות משנת 2015

* שינוי שעות פעילות 7.12.2015: 

עקב חג החנוכה שעות הקבלה במשרד הראשי ובסניפים בתאריך ה- 7/12/15 יהיו 8:00-12:00.

 

* תשלום באמצעות הוראת קבע: 

למען שיפור השירות התווספו אופציות לדרכי תשלום נוספות באמצעות הוראת קבע בבנק או אשראי בארבעה מועדים שונים: 2,10,16,28 /לכל חודש.  כאשר הוראת הקבע של ה 10 לחודש יהיה ניתן לפצל לשתיים. 

 

* שיבושים בהספקת מים בחורה:

בתאריך 27.10.15 עקב הגדלת חיבור צרכן  בין השעות 12:00-18:00

 

* שיבושים בהספקת מים בשגב שלום:

בתאריך 25.10.15 עקב הגדלת חיבור צרכן  בין השעות 12:00-18:00

 

* שיבושים בהספקת מים בחורה:

בתאריך 1.7.15 עקב עבודות שדרוג מערכות המים של חברת מקורות בכביש 31 יתכנו שיבושים בהספקת המים הסדירה לסירוגין ליישוב חורה  בין השעות 09:00-19:00

 

* הפסקת מים ביישוב חורה שכ  3:

בתאריך 1.6.15 קיימת הפסקת מים ביישוב חורה בשכונה 3 עקב פיצוץ מים , הנושא בטיפול ויטופל בשלוש שעות הקרובות .

 

* הפסקת מים ביישוב כסייפה:

בתאריך 21.5.15 יתבצעו עבודות חיבור מים קו ראשי בשכונה 30 בכסייפה .

לצורך ביצוע העבודות תתקיים הפסקת מים זמנית החל מהשעה 21.30 ועד 5.00 .

 

* הפסקת מים ביישוב שגב שלום:

בתאריך 11.5.15 ישנה הפסקת מים עקב פיצוץ מים בצינור הראשי בכניסה ליישוב שגב שלום. הצוות בשטח מטפל בתקלה .

 

*הפסקת מים ביישוב ערערה:

בתאריך 14.4.15 תהיה הפסקת  מים בישוב ערערה שכ' הבאות4א , 4 5א 6 7 8 בין השעות 8-14 .

 

* הפסקת מים בלקיה:

בתאריך 23.3.15 ישנה הפסקת מים בישוב לקיה בגין עקב תקלה בקו המים. התקלה תיפתר בשעתיים-שלוש שעות הקרובות.

 

להלן שעות הפעילות של מח' הגבייה בתאגיד נווה מדבר:
 
18-19/9/2018 -ערב ויום הכיפורים סגור.
 
23/9-1/10/2018 - ערבי חג וחג סוכות סגור, בחול המועד הסניפים בישובים סגורים מלבד סניף באר שבע שפתוח בין השעות 08:00-13:00 
 
שאר המחלקות (כספים, הנהלה וכו') סגורים במשך כל החג.
 
גמר חתימה טובה.

בריכוז אבו נאדי בלבד שבתאריך 4/11/18 החל מהשעה 8:30 ועד השעה 12:00 תהיה הפסקת מים עקב עבודה של מקורות.