arabichebrew

 

תאגיד נווה מדבר

must שירות דיגיטלי

חשוב לדעת!

בשל החשש מהתפשטות נגיף הקורונה, אנו ממליצים לעשות שימוש בפלטפורמה הדיגיטלית MAST! 

 

באמצעות MAST! ניתן לקבל שירותי אונליין שונים כגון: טפסים דיגיטליים, החלפת דיירים, תשלומים, חשבונית במייל, הנחות, הוראת קבע, זימון תורים ועוד ולהמשיך בשגרת חייכם.


ניתן לפנות לתאגיד גם במוקדים הטלפוניים:
6645* - מוקד תקלות
1800350004 - מוקד תשלומים ובירורים 

 

תודה על שיתוף הפעולה!

 

לקייה-שיפור תשתיות

השלמת רשת ביוב בשכונות 6 ו 8
השלמת רשת ביוב חסרה בשכונות מאוכלסות שלאהייתה בהם מערכת מוסדרת בכבר.
הנחת מאסף, שכונה 2
השלמת רשת ביוב חסרה בשכונות מאוכלסות שלא היתה בהם מערכת מוסדרת בעבר.

ערערה-שיפור תשתיות

השלמה ושדרוג רשת ביוב שכונות 4 ו 5
שיקום ושדרוג מאספים קיימים ישנים עם ריבוי תקלות הגורמים לדליפות והצפות חוזרות
השלמת רשת ביוב שכונות 7 ו 8
השלמת רשת ביוב חסרה בשכונות מאוכלסות שלא היתה בהם מערכת מוסדרת בעבר.

כסייפה-שיפור תשתיות

השלמת רשת ביוב שכונות 13 ו 15
השלמת רשת ביוב חסרה בשכונות מאוכלסות שלא הייתה בהם מערכת מוסדרת בעבר.

ניווט מהיר

hp-sheruthp-tashlumhp-takalothp-tfasimhp-tips

hpsep

 

ארכיון הודעות

משרד ראשי באר-שבע:

שעות פעילות: בימים א',ג' ו-ה' בין השעות  15:30 – 8:00,
בימים ב' ו-ד' 
בין השעות 18:00 – 8:00.

מס' קווי: 1800-350-004    פקס: 08-6230958

מוקד בירורים ותשלומים:

מס' חינם: 1800-350-004 (נתב 2)

בימים א'-ה' בין השעות  19:00 – 8:00 ובימי ו' וערבי חג 8:00-13:00

מוקד תקלות:

מס' חינם: 1-800-350-004 (נתב 1)

או  6645* השירות פעיל 24/7

hpsep